Примери добре праксе

Унапређивање међупредметних компентенција Одговоран однос према здрављу и Родна равноправност

Правила понашања у лабораторијима

Брига о здрављу у лабораторијама

Жене које су померале границе

Мушкарци који шију

Coco Chanel – најмоћнија жена у модној индустрији

Физика – Презентације – Судари у физици и Вектори и основне операције са векторима

Филозофија – блог

Органска хемија – Презентације – Алкалоиди, Амино-киселине, Бојни отрови и Структура протеина

Занимљива хемија – Хетероциклична једињења

Занимљива хемија – Алкалоиди

Општа и неорганска хемија – Иницијални тест за I-1 и I-2

Физичка хемија – додатна настава за III-2

Општа и неорганска хемија

Физичка хемија – Вежба 7 за III-2

Српски језик и књижевност – Угледни час за III-3 – Припрема и Извештај

Географија – блог

Модни кројач – блог

Фризери – онлајн ревија фризура