Контакт

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА ШАБАЦ

www: http://hem-tex-skola.edu.rs;

Tel.: + 381 15 352 730; Fax.: + 381 15 352 766;

Е-mail: hem.tex.skola.direktor@gmail.com

Идентификациони подаци (Identification data): MB: 07168389: PIB: 100110772; Жиро-рачун: 840-94860-49: 840-94660-67

Директор школе (Principal of school): Влада Кекић, тел. 015 352 730; E-mail: hem.tex.skola.direktor@gmail.com

Секретар школе (Secretar of school); Ружица Симић, тел 015 352 730 E-mail: hemtexskolasek@gmail.com

Лице за заштиту података о личности (Personal data protection officer): Наташа Достанић, тел. 015 352 730; e-mail: hem.tex.skola.direktor@gmail.co;

Школски педагог (School’s pedagogue); Сњежана Јовановић, тел. 015 352 730; E-mail: pphemtex@gmail.com

Школски психолог (School’s psychologist): Сњежана Јовановић, тел. 015 352 730; E-mail: pphemtex@gmail.com

Ванредни ученици (Part-time students): Бобан Милетић, тел. 015 352 730;

Финансије и рачуноводство (Finance and acounting): Слободан Трнинић, тел. 015 352 730; E-mail: racunovodstvohemteks@gmail.com