Образовни профили и ванредни ученици

Образовни профили из области хемије ученике припремају за реализацију свих фаза технолошког процеса производње, испитивање хемијских особина материјала, припрему и израду фармацеутско-козметичких производа, контролу квалитета свих готових производа, испитивање узорака воде, тла и ваздуха са циљем заштите животне средине. Рад се обавља у погонима, институтима, комуналним предузећима, лабораторијама и апотекама. Проходност на високе школе струковних студија и одговарајуће факултете. Стручна хемијска и текстилна школа из ове групе занимања врши образовање за:

Техничар за заштиту животне средине

Техничар за хемијску и фармацеутску технологију

Хемијски лаборант

Фризер

Образовни профили из ове групе занимања (фризер, педикир, маникир, козметичар) захтевају непосредан контакт са људима. Ради се у салонима лепоте, по потреби и одлази на терен, у тимовима за стајлинг (мода, филм, позориште … ) По позиву услуге ове групе занимања се могу обављати и у некој здравственој или социјалној установи или код клијента ако није у могућности да дође у салон.

Модни кројач

По завршетку трогодишњег школовања образовног профила модни кројач радићете на изради производа од различитих сировина и готових материјала, самостално или у индустријској великосеријској производњи уз употребу машина и учешћем у аутоматизованим производним процесима. Стручна хемијска и текстилна школа из ове групе занимања образује за следеће занимање:

Техничар штампе

Техничар штампе се оспособљава за рад за различите послове у графичкој индустрији. Школовање на овом образовном профилу траје 4. године. Радићете на неким од следећих послова:

  • Припрема за штампу;
  • Процес штампања коришћењем разних техника (офсет штампа, флексо штампа, дубока штампа, дигитална штампа) и на специјалним машинама за штампу и
  • Штампање рекламног материјала (календара, нотеса, визит карти, флајера, итд…)

Ванредни ученици

За оне који из било ког разлога не могу редовно да похађају школу или нису завршили средњу школу или желе да се преквалификују (промене занимање) у оквиру истог или другог подручја рада, ако желе да се доквалификују (имају завршену трогодишњу а желите четворогодишњу школу), онда имате могућност ванредног школовања.
Наша школа вам нуди следеће могућности:

  1. Ванредног школовања (уколико се жели наставити прекинуто школовање или никада није похађана средња школа)
  2. Преквалификације (уколико се жели променити занимање)
  3. Доквалификације (уколико са са завршеном трогодишњом школом жели наставити школовање и завршити четворогодишња школа).

У први разред ванредног школовања се могу уписати само ученици старији од 17 година у уписним роковима који важе за редовне ученике и то за образовне профиле школе који су одобрени од стране Министраства просвете Србије, и који су објављени у конкурсу за редовне ученике.
На програме преквалификације, доквалификације и специјализације се можете уписати током целе године код школског референта за ванредно школовање. Редован ученик који из неких разлога жели да пређе на ванредно школовање може то урадити у току школске године уз сагласност родитеља и одобрење директора школе. Такође, уколико редован ученик због лошег успеха изгуби право на редовно школовање, може наставити школовање као ванредан ученик.